Gert Germeraad

Limbo - Tomelilla konsthall, 2018A short film published by Tomelilla konsthall from itap and film.


Gert Germeraad föddes 1959 i Utrecht, Nederländerna. Han är utbildad vid Vrije Akademie i Haag samt vid konsthögskolan i Rotterdam. Han har vidareutbildat sig i konstnärlig forskning vid Konstfack i Stockholm. Idag finns hans ateljé i det gamla snickeriet i Eljaröd där han även bor tillsammans med sin fru konstnären Jennifer Forsberg och deras två barn.

Gert Germeraad är verksam inom genrerna skulptur och teckning. Under många år har han arbetat med serier av porträttskulpturer som tagit avstamp i arkivmaterial och fotografier. Ett övergripande tema för porträtten är den mänskliga sårbarheten och hur individer blir offer för fördomar och för rådande social-politiska system. Ett exempel är en serie porträtt av migranter som greps av Gestapo under andra världskriget som visas i utställningen.

Under senare år har tecknandet vuxit i betydelse för Gert Germeraad. Hans teckningar utforskar gränslandet mellan abstraktion och representation och är på många sätt raka motsatsen till porträttskulpturerna, både formellt, konceptuellt och metodiskt. Medan porträttskulpturerna utgår från en yttre värld och ett socialt sammanhang är Gert Germeraads teckningar introspektiva, intuitiva och kontemplativa. Samtidigt finns det trots olikheterna en stark relation mellan teckningarna och skulpturerna, om än på en djupare och mer emotionell nivå.

Landskapet kring Eljaröd är en inspirationskälla för Gert Germeraad. Men han ägnar sig inte åt att naturtroget avbilda landskapets element. Snarare blir stenar, stenmurar, hagar och hinder på odlingsmark till objekt för eftertanke. En anledning att utforska ett visuellt språk i sin egen rätt. Men de språkliga associationerna är aldrig långt borta; även här återkommer Germeraads balansgång mellan det abstrakta och representativa.

Det latinska begreppet limbo eller limbus betecknar ett mellanläge mellan två olika tillstånd. Ett stadium där man inte riktigt vet var man är eller vart man ska ta vägen. Att vara i limbo är att inte kunna bestämma sig, att inte vara varken det ena eller det andra. Obeslutsamheten kan vara påfrestande, men den kan också vara angenäm. I utställningen undersöks gränslandet mellan motsatser och därmed även mellantillståndets väsen. Men utställningen handlar inte bara om gränser utan lika mycket om längtan att överskrida dem. Utställningen belyser dilemmat; vart ska man ta vägen – och hur kommer man dit?

Exhibition at Tomelilla konsthall, 2018

Exhibition at Tomelilla konsthall, 2018

Exhibition at Tomelilla konsthall, 2018

Exhibition at Tomelilla konsthall, 2018

Exhibition at Tomelilla konsthall, 2018

Exhibition at Tomelilla konsthall, 2018

Exhibition at Tomelilla konsthall, 2018

Exhibition at Tomelilla konsthall, 2018

Exhibition at Tomelilla konsthall, 2018

Exhibition at Tomelilla konsthall, 2018